Specjalistyczny gabinet neurologiczny zaprasza

Wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu:

  • chorób mięśni (miastenia ciężka rzekomoporaźna, miopatie),
  • chorób nerwów obwodowych (neuropatie, polineuropatie),
  • chorób naczyniowych mózgu (opieka nad chorymi po udarze mózgu),
  • neurologicznych powikłań chorób układowych reumatologicznych,
  • stwardnienia rozsianego,
  • bóle i zawroty głowy,
  • bóle kręgosłupa,
  • bóle neuropatyczne,
  • inne choroby neurologiczne.